Prevádzkovateľom stránok www.slovsofa.sk je SlovSofa s.r.o., Bôrová 436/16, 97101 PrievidzaRegistrácia: OR OS SR Trenčín Odd. Sro, vl.č. 20595/R, IČO: 44332629, DIČ:  2022666107, IČ DPH: SK 20222666107, ako prevádzkovateľ stránok slovsofa.sk sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.

Používaním týchto stránok a/alebo našich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách (pravidlách) ochrany osobných údajov.

Obsah

 1. Definície a pojmy použité v týchto zásadách ochrany osobných údajov
 2. Princípy ochrany osobných údajov, ktoré sledujeme
 3. Aké máte práva ohľadom vašich osobných údajov
 4. Ktoré osobné údaje o vás zhromažďujeme
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Ako chránime vaše osobné údaje
 8. Informácie o cookies
 9. Kontaktné informácie

Definície a pojmy

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
Subjekt údajov (používateľ) – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.
Prevádzkovateľ – osoba prevádzkujúca stránky prichádzajúca do styku s osobnými údajmi subjektov údajov (používateľov).

Zásady ochrany osobných údajov

Sľubujeme dodržiavanie týchto zásad ochrany a spracovania osobných údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy berieme do úvahy vaše práva. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi (vyžadované povinné údaje potrebné na zabezpečenie služieb stránok). Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel. Ostatné spracúvané údaje sú len tie údaje (nevyžadované, nepovinné), ktoré používateľ poskytne v rámci možností svojho profilu a lokality.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť integritu a dôvernosť údajov.

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Ochrana informácií – čo znamená, že musíte vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 2. Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od/o vás. To zahŕňa aj právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných údajov a získať ich kópiu.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich záznamov.
 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že v prípade určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Právo vzniesť námietky proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a subjekt údajov nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného procesora na iný.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietneme vašu žiadosť podľa práv na prístup a poskytneme vám dôvod prečo. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc orgánu dohľadu – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Zhromažďujeme údaje

Informácie, ktoré ste nám poskytli
Vaša e-mailová adresa, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa domova atď. – hlavne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli produkt / službu, alebo aby sme zvýšili svoje skúsenosti so zákazníkmi. Ukladáme informácie, ktoré nám poskytnete, aby ste mohli komentovať alebo vykonať iné aktivity na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú napríklad vaše meno a e-mailovú adresu. Primárne nevyhnutné informácie na prihlásenie na náš web sú e-mailová adresa, meno a priezvisko. Vo vašom účte sa verejne zobrazuje meno a priezvisko. Avšak naše stránky vám poskytujú možnosť zverejňovať aj ďalšie osobné údaje, napr. fotografie, popis o vás…, ich zverejnenie je na vašej úvahe (my ich nevyžadujeme), môžete nastaviť, kto tieto informácie bude vidieť. Netreba zabúdať, že tieto informácie môžu byť potom verejne dostupné. Ich uverejnením dávate prevádzkovateľovi súhlas s ich spracovaním podľa týchto podmienok ochrany osobných údajov.

Pri nahrávaní alebo posielaní obrázkov, videí a iného multimediálneho obsahu na webovú stránku alebo e-mail by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu súborov s EXIF GPS údajmi o polohe a s inými osobnými údajmi.

Počas určitého obdobia uchovávame informácie z kontaktných formulárov na účely služieb zákazníkom a vzájomnú komunikáciu, nepoužívame však tieto informácie na marketingové účely.

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára.

Informácie o vás automaticky zhromaždené
Patria sem informácie, ktoré sú automaticky ukladané prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad informácie ako vaša adresa IP atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho zákazníckeho zážitku. Keď využívate naše služby alebo sa pozriete na obsah našich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený/á.

Informácie od našich partnerov
Od našich dôveryhodných partnerov môžeme zhromažďovať informácie s potvrdením, že majú právny základ na zdieľanie týchto informácií s nami. Ide buď o informácie, ktoré ste im priamo poskytli, alebo o vás zhromaždili z iných právnych dôvodov. Pozrite si zoznam našich partnerov nižšie.

Verejne dostupné informácie
Mohli by sme a môžeme získať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používame vaše osobné údaje

Používame Vaše osobné údaje, aby sme mohli:

 • poskytovať našu službu pre vás. To zahŕňa napríklad registráciu vášho účtu; poskytovanie ďalších produktov a služieb, ktoré ste požadovali; poskytovanie propagačných predmetov na vašu žiadosť a komunikácia s vami vo vzťahu k týmto produktom a službám; komunikovať a udržiavať interakciu s vami; a upozorňovať vás na zmeny akýchkoľvek služieb,
 • zvýšiť spokojnosť užívateľov a zákazníkov;
 • splniť záväzok podľa zákona alebo zmluvy.

Vaše osobné údaje používame z oprávnených dôvodov a/alebo s vaším súhlasom.

Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikovať vás;
 • poskytnúť vám službu alebo poslať/ponúknuť produkt;
 • komunikovať buď s predajom alebo fakturáciou;
 • komunikovať s vami.

Na základe oprávneného záujmu spracujeme Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali osobné ponuky * (od nás a/alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • spravovať a analyzovať našu klientskú základňu (nákupné správanie a históriu) s cieľom zlepšiť kvalitu, rôznorodosť a dostupnosť produktov/služieb ponúkaných/poskytovaných;
 • vedenie dotazníkov týkajúcich sa spokojnosti klientov.

Pokiaľ ste nás neinformovali inak, ponúkame vám produkty/služby, ktoré sú podobné alebo rovnaké s vašim nákupným históriou/správaním prehliadania, aby boli našim legitímnym záujmom.

S vaším súhlasom spracujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • aby sme vám poslali bulletiny a ponuky kampane (od nás a / alebo našich starostlivo vybraných partnerov);
 • na iné účely, na ktoré sme vás požiadali o súhlas.

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme splnili záväzky vyplývajúce zo zákona a / alebo využili vaše osobné údaje pre možnosti vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využívame údaje mimo rámca týchto pravidiel iba vtedy, ak je anonymizované. Vaše fakturačné údaje a ďalšie informácie zhromaždené o vás uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účtovné účely alebo iné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Vaše osobné údaje sme mohli spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Aby sme to dosiahli, zabezpečíme že:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné pre ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a
 • sú možnosti zabezpečiť bezpečné spracovanie.

Budeme vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje nezdieľame s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sú v niektorých prípadoch poskytované našim dôveryhodným partnerom (webhosting, webdizajn…), aby sme mohli buď poskytnúť vašu službu k vám alebo posilniť vaše skúsenosti so zákazníkmi.

Pripojené tretie strany:

Spolupracujeme iba so spracovateľskými partnermi a vývojármi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zverejňujeme tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď sme k tomu z právneho hľadiska zaviazaní. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám, ak ste s tým súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

Táto lokalita je prehľadávaná na potenciálne škodlivý softvér a zraniteľné miesta. Neposielame osobné údaje do bezpečnostnej spoločnosti; spoločnosť však môže počas ich kontroly nájsť osobné informácie uverejnené (napríklad v komentároch). Táto lokalita je súčasťou siete webových stránok, ktoré sa chránia proti útokom s brutto silou. Povolením tejto ochrany sa adresa IP návštevníkov, ktorí sa pokúšajú prihlásiť na stránku, zdieľa so službou, ktorú poskytuje ochranu.

Ako zabezpečujeme a chránime vaše údaje

Snažíme sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používame bezpečný protokol na komunikáciu a prenos dát (napríklad HTTPS). Používame anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné. Sledujeme naše systémy pre možné zraniteľnosti a útoky. Používame antivírusové programy. Prístup k dátam chránime elektronicky aj mechanicky.

Aj keď sa snažíme čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujeme však, že informujeme príslušné orgány o narušeních údajov. Takisto vás budeme informovať, ak sú ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobíme všetko, čo rozumne dokážeme, aby sme zabránili narušeniu bezpečnosti a pomáhali orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

Ak máte účet u nás, vezmite na vedomie, že musíte mať svoje užívateľské meno a heslo tajné.

Užívatelia a deti

Webové stránky sú určené zákazníkom starším ako 18 rokov.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používame

Používame súbory cookie a / alebo podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť svoje skúsenosti s nami.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby pracovali na stránkach. K cookies vytvoreným našimi webovými stránkami pristupujeme len. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.

Cookies používame na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie (základné, nevyhnutné) – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na našich webových stránkach, ako je napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nevyberajú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie našich služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu pamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie služby Google Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti našich webových stránok a služieb.
 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti. Často súbory na zacielenie alebo reklamné súbory cookie budú prepojené s funkciami stránok, ktoré poskytuje iná organizácia.

Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Môžete tiež ovládať niektoré súbory cookie tretej strany pomocou platformy na zvýšenie ochrany osobných údajov, ako napríklad optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org.

Na meranie návštevnosti na našej stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať. Ak by ste chceli odobrať sledovanie zo služby Google Analytics, prejdite na stránku  Google Analytics opt-out page.

Kontaktné informácie

Úrad na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Kontakt slovsofa.sk/kontakt

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná 17.2.2023.